Ürün Özellikleri

Yılda Sadece 149 t

=

Kazaen
vefat durumunda
25.000 t
tazminat

+

10 yıl boyunca
1.300 t
her ay

+

10 yıl boyunca
her yıl
1.300 t
eğitim desteği

Ailem Ziraat Güvencesinde (AZG) Nedir?

Hayatın sizi nelerle karşılastıracağı hiç bilinmez, ama ailenizin geleceği için hazırlıklı olmak sizin elinizde. Ailem Ziraat Güvencesinde ürünü, bir kaza sonucu vefatınız sonrasında geride kalanlarınızı güvence altına alan bir ferdi kaza sigortasıdır.

Sigortalının bir kaza sonucu vefatı sonrasında;
 • Yasal varislerine veya belirleyeceği kişilere tek seferde 25.000 TL,
 • Yasal varislerine veya belirleyeceği kişilere 10 yıl boyunca, her ay 1.300 TL,
 • Ayrıca eğitim gören çocukları için de 10 yıl boyunca her eğitim yılı başlangıcında yılda bir kez 1.300 TL ödeme yapılacaktır.

Tazminat ödemeleri her yıl TÜFE oranında artırılacak olup yıllık maksimum artış %10 ile sınırlanmıştır.

Detaylı Bilgi

Detaylı Bilgi

Ürün Özellikleri

Sigortalının bir kaza sonucu vefatı sonrasında;

 • Yasal varislerine veya belirleyeceği kişilere tek seferde 25.000 TL,
 • Yasal varislerine veya belirleyeceği kişilere 10 yıl boyunca, her ay 1.300 TL,
 • Ayrıca eğitim gören çocukları için de 10 yıl boyunca her eğitim yılı başlangıcında yılda bir kez 1.300 TL ödeme yapılacaktır.
 • Tazminat ödemeleri her yıl TÜFE oranında artırılacak olup yıllık maksimum artış %10 ile sınırlanmıştır.

Poliçenin Primi / Ödeme Şekli

Poliçenin yıllık primi 149 TL olup Bonus, Word, Maximum, Axess, Paraf özelliği olan tüm kredi kartlarıyla 9 eşit taksitle ödenebilecektir.

Kimler Poliçe Yaptırabilir?

18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımız bu poliçeden yararlanabilir.

Ancak, Ailem Ziraat Güvencesinde sigortası aşağıda sayılan işlerde çalışanlar için düzenlenemez:

 • Yeraltı ve yerüstü maden işleri,
 • Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı özelliği olan maddelerin imali, depolama ve nakil işleri,
 • Gemi yapım, yüksek gerilim hattı, köprü, baraj ve enerji üretim santrallerinin inşası ve bakım/onarım işleri,

Teminat Kapsamındaki Kaza Halleri

 • Araç içi veya dışı fark etmeksizin kara, deniz, hava ve demiryolu aracının çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, infilak etmesi, batması v.b. şekilde gerçekleşen kazalar,
 • Düşme, herhangi bir cisim altında kalma, elektrik çarpması, yangın, yıldırım, infilaka, maruz kalma şeklinde gerçekleşen kazalar,
 • Bir kazaya bağlı olmak kaydıyla, donma, güneş çarpması veya suda boğulma,
 • Gasp, darp, kaçırılma, ateşli silah veya delici/kesici aletle saldırıya uğrama,
 • Asansör, lift kazaları,
 • Gaz, duman sonucu zehirlenme,
 • Hayvan saldırısı, haşerat sokması, kene ısırması,
 • iş kazaları, gibi ani ve harici bir olayın tesiri ile sigortalının iradesi dışında meydana gelen olaylar sonucu derhal veya hadise tarihinden itibaren 12 ay içinde gerçekleşen vefatlar.

Teminat Limitleri

Ailem Ziraat Güvencesinde ürününde 2 farklı prim ve teminat bulunmakta olup seçilecek prime göre farklı teminatlara sahip olunacaktır.

Yıllık 149 TL prim ile sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda tek seferde 25.000 TL tazminat ödemesi, 10 yıl boyunca her ay 1.300 TL maaş ödemesi ve sigortalının eğitim gören çocukları için de her eğitim yılı başlangıcında yılda bir kez toplam 1.300 TL ödeme yapılacaktır.

Yıllık 298 TL prim ile sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda tek seferde 50.000 TL tazminat ödemesi, 10 yıl boyunca her ay 2.600 TL maaş ödemesi ve sigortalının eğitim çocukları için de her eğitim yılı başlangıcında yılda bir kez toplam 2.600 TL ödeme yapılacaktır.

Kapat

En Yakın Acentemiz

Ziraat Bankası şube listesi için lütfen tıklayınız.
Ziraat Katılım Bankası şube listesi için lütfen tıklayınız.

Merak Ettikleriniz

Teminatlar

Sigortalanın poliçe vadesi içerisinde Ferdi Kaza Sigortası genel şartları kapsamına giren bir kaza nedeniyle vefatı sonrasında;

Poliçede farklı teminat limitleri bulunmaktadır, poliçenizde yer alan teminat limitine göre tazminat ödemesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 • A. Poliçenizde yer alan teminat limiti defaten ödeme 25.000 TL, aylık ödeme 1.300 TL ise; Poliçeye konu sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucu vefatı sonrasında; Poliçede belirtilen menfaattara defaten 25.000 TL toplu tazminat ödemesi ve 10 yıl boyunca, uğradıkları maddi ve manevi zararları tazmin amacıyla her ay ayda 1.300 TL tazminat ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca sigortalının eğitim gören çocuğu varsa eğitim masrafları için de 10 yıl boyunca (ilkokul ve üniversite/lisans dahil eğitim dönemi için) her eğitim yılı başlangıcında (Eylül ayında) yıllık 1.300 TL eğitim destek tazminat ödemesi yapılacaktır. Birden çok menfaattar veya sigortalının eğitim masrafı alma hakkı olan birden çok çocuğu olsa dahi Ziraat Sigorta A.Ş.'nin ödeyeceği tazminat kişi sayısından bağımsız aylık 1.300 TL maddi ve manevi tazminat ve yılda bir kez 1.300 TL eğitim destek tazminatı ile sınırlı olacaktır.

 • B. Poliçenizde yer alan teminat limiti defaten ödeme 50.000 TL aylık ödeme 2.600 TL ise; Poliçeye konu sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucu vefatı sonrasında; Poliçede belirtilen menfaattara defaten 50.000 TL toplu tazminat ödemesi ve 10 yıl boyunca, uğradıkları maddi ve manevi zararları tazmin amacıyla her ay ayda 2.600 TL tazminat ödemesi yapılacaktır.

Ayrıca sigortalının eğitim gören çocuğu varsa eğitim masrafları için de 10 yıl boyunca (ilkokul ve üniversite/lisans dahil eğitim dönemi için) her eğitim yılı başlangıcında (Eylül ayında) yıllık 2.600 TL eğitim destek tazminat ödemesi yapılacaktır. Birden çok menfaattar veya sigortalının eğitim masrafı alma hakkı olan birden çok çocuğu olsa dahi Ziraat Sigorta A.Ş.'nin ödeyeceği tazminat kişi sayısından bağımsız aylık 2.600 TL maddi ve manevi tazminat ve yılda bir kez 2.600 TL eğitim destek tazminatı ile sınırlı olacaktır.

Poliçe teminat tanımı, yürürlükte ki vergi mevzuatına göre yapılmış olup mevzuat değişiklikleri uygulamaya yansıtılacaktır. ödemeler sigortalının vefat tarihinden sonraki aydan başlamak üzere her 12.aydan sonra, bir önceki yılın TÜFE oranında artırılacaktır. TÜFE artışının %10'dan fazla gerçekleşmesi durumunda yıllık artış %10 ile sınırlı tutulacaktır.

Kimler poliçe yaptırabilir?

18-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımız bu poliçeden yararlanabilir. Ancak, Ailem Ziraat Güvencesinde sigortası aşağıda sayılan işlerde çalışanlar için düzenlenemez;

 • Yeraltı ve yerüstü maden işleri,
 • Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı özelliği olan maddelerin imali, depolama ve nakil işleri,
 • Gemi yapım, yüksek gerilim hattı, köprü, baraj ve enerji üretim santrallerinin inşası ve bakım/onarım işleri,

Bu işlerin birinde çalışan adına sehven düzenlenmiş bir poliçe olsa dahi teminat geçerli olmayacaktır.

Prim ve ödeme şekli

Poliçenin yıllık primi 149 TL olup Bonus, Word, Maximum, Axess, Paraf özelliği olan tüm kredi kartlarıyla 9 eşit taksitle ödenebilecektir.

Ailem Ziraat Güvencesinde poliçesi firmalar tarafından çalışanları için satın alınabilir mi?

Elbette alınabilir, teminat kapsamına dahil olmayan iş ve meslek grupları dışında faaliyet gösteren firmalar çalışanları için; çalışanların ailesini güvencede hissetmesi, çalışanın şirkete olan bağlılığının, memnuniyetinin ve verimliliğinin artması amacıyla Ailem Ziraat Güvencesinde sigortasını satın alabilir.

Poliçe sadece yurtiçinde mi geçerli?

Elbette hayır, sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun teminatı ülke kısıtı olmaksızın geçerlidir.

Sigortalının poliçeden vazgeçmesi halinde prim iade edilir mi?

Yeni düzenlenmiş veya otomatik yenilenmiş poliçe fark etmeksizin riskin gerçekleşmemesi kaydıyla 30 gün içinde poliçe iptalinin talep edilmesi halinde, tahsil edilen prim iade edilecektir. 30 günden sonra gerçekleşecek iptal taleplerinde ise iade prim tutarı kalan gün esasına göre hesaplanır.

Bu sigorta ile ne zamana kadar teminat verilmektedir? Bir defa alınan poliçe ömür boyu koruma sağlar mı?

Poliçe bir yıllıktır. Her yıl yenilenerek teminat devam ettirilebilir. Sigorta süresi içinde risk oluşursa teminat devreye girer.

Menfaattar değişikliği mümkün mü?

Yıl içinde sigortalının yazılı talebine istinaden bir kez menfaattar değişikliği yapılabilecektir.

Meslek değişikliği yapılabilir mi?

Yıl içindeki sigortalı meslek değişikliğinin poliçeye yansıtılması gerekir. Ancak sigortalının yeni mesleği, teminata dahil olmayan iş ve meslek grupları kapsamında ise poliçe iptal edilecek ve prim sigortalıya gün esaslı olarak iade edilecektir.

Bir kişi adına birden fazla sigorta poliçesi düzenlenebilir mi?

Hayır, bir kişi adına yılda sadece bir defa Ailem Ziraat Güvencesinde Sigorta poliçesi düzenlenebilecektir.

Eğitim Destek ödemesi Sigortalının mı yoksa menfaattarın çocuğu için mi yapılacak?

Eğitim Destek ödemesi sigortalının eğitim gören çocukları için yapılacak olup yıllık ödeme toplamda 1.300 TL'dir.

Eğitim destek ödemesi, sigortalının eğitime devam eden birden çok çocuğunun olması durumunda her birine ayrı ayrı mı yapılacak?

Sigortalının eğitim gören birden çok çocuğu olsa dahi tamamı için yıllık 1.300 TL olarak yapılacaktır.

Sigortalının eğitim gören çocuklarından birinin eğitimi sona erdikten sonra eğitim destek ödemesi de sona erecek mi?

Eğitim destek ödemesi sigortalının eğitime devam eden başka çocuğunun olması durumunda maddi manevi tazminat ödeme dönemi boyunca devam edecektir.

Tazminat ödemesi yapılan menfaattarın vefatı halinde ne olacak?

Menfaattarın vefatı halinde ödeme, poliçedeki menfaattarın yasal varisleri için devam edecek, Ziraat Sigorta her halükarda 10 yıllık taahhüdünü yerine getirecektir.

Sigortalı yasal varislerin dışında bir menfaattar belirleyebilir mi?

Sigortalı, sadece yasal varisleri değil istediği kişiyi menfaattar olarak tayin edebilir.

Ailem Ziraat Güvencesi için ödediğim primi gelir vergisinden düşebilir miyim?

Ferdi Kaza poliçesi yaptıran çalışanlar aylık brüt ücretinin %15'ine kadar vergi avantajından faydalanabilirler.